Archive for the ‘Denmark’ Category

Den nye verden

Af Jan Øberg

Den nuværende periode i menneskehedens historie vil blive svær at forklare for fremtidens historikere – hvis der da findes nogle.

Hvordan kunne det gå så skridt så hurtigt og på alle fronter for dén Vestverden, der efter 2. verdenskrig stod med alle kortene på hånden? Hvordan kunne det amerikanske imperium, der byggede på frihed og demokrati, overhovedet styrte sammen dér tilbage i 2026?Den vestlige NATO-baserede verden kunne ånde lettet op da Sovjetunionen og Warszawapagten var blevet opløst i 1989. Den havde vundet ideologisk – ingen ville siden have sovjetkommunisme – og økonomisk – Rusland producerede ingen attraktive forbrugsvarer – og militært.

Ruslands militærudgifter var bare 8% af NATOs mod Warszawapagtens 75% af NATO førhen.

Den Kolde krig forsvandt lykkeligt nok uden Varm Krig eller atomvåbenbrug. En ny verden blev mulig. Ondskabens imperium, som præsident Reagan havde kaldt Kreml-systemet, var borte. Alle talte om fredens ”dividende”.

Men kun godt 25 år senere var verden gennemsyret af angst, Read the rest of this entry »

The global power imbalance

By Johan Galtung

Dear Reader: This editorial 444 – the number calls for attention – is dedicated to a global overview, the world “right now”, so unstable with imbalances everywhere that what we are living is fluxes and jumps.

Let us start with two major relations: Nature-human, the US-the Rest.

Look at the human-nature relations.

We are used to being on top, killing and taming animals, protected against many of nature’s hazards including micro-organisms. But nature comes up with ever smaller viri, and larger, or more, tsunamis and earthquakes, and an erratic climate.

We oscillate between blaming ourselves, including military scheming, and the anthropomorphic “Mother Nature is angry” (Evo Morales).

If nature is angry, she has good reasons for a good riddance of us. And we are slow at a deeper human-nature relations respecting and enhancing both.

Nature is on top and our natural sciences are simply not good enough, taken by surprise all the time. Meteorology is good at covering the whole Beaufort wind range from 0-12; others not.

Maybe we have desouled nature and besouled ourselves too much to establish our own Herrschaft (rule, dominance), at the expense of Partnerschaft (partnership).

Unless this changes, imbalance with nature on top, and surprises, will continue.

Maybe the opposite holds for the US-Rest imbalance; that US exceptionalism serves USA as badly as humans above nature serves us? Read the rest of this entry »

“Peace, Conflict, Democracy”

The West leaves, a multi-polar world comes

Jan Øberg Part 1/3

Udsigten fra månen…

Af Claus Kold

Fra Månen kan man ikke se Danmark, lige meget hvor godt man kigger. Det kan man ikke, fordi Danmark er en kulturlig konstruktion, som er inde i danskernes hoveder, og som derfor ikke kan ses. Man kan heller ikke se Rusland, USA eller Indien.

Disse stater er nemlig også kun inde i hovederne på de mennesker, der tilfældigvis er født og opvokset i det, de har valgt at kalde fx Israel. Danmark er m.a.o. en tilfældighed. Det kunne lige så godt ikke eksistere, eller ligge et andet sted eller danskerne kunne tale et andet sprog, som de godt nok ville kalde dansk, men som ikke lød dansk – for os, de rigtige danskere.

Stater og statssystemer har ikke altid eksisteret, og op gennem tiden har de, der eksisterede, haft meget forskellige form. De har været religiøse, familieeje, enemandsvælder, étpartistater – i dag er det dominerende ideal territorialt afgrænsede demokratiske stater, hvor befolkningerne helt principielt skal inddrages i beslutningsprocesserne. De forskellige demokratiske stater, der udgør hovedparten af det internationale samfund i dag er dog langt fra ens, og det kan derfor være svært for staterne at forstå hinandens motiver og handlinger.

Til det tilfældige system af tilfældige stater hører lige så tilfældigt menneskeskabte systemer som politik, territorie, økonomi, sikkerheds- og forsvarspolitik, konkurrence, etc. Systemer som kunne være anderledes, men som i dag er bundet til sine egne logikker, som de er blinde for og derfor ikke sætter sig ud over. Systemer kan typisk ikke se og tænke ud over sig selv. Blindheden er farlig, for der tegner sig i stigende grad et billede af at disse tilfældige menneskelige systemer står i kviksand og kæmper med hinanden, uden at opdage at de synker dybere og dybere i, ligesom det heller ikke opdages at konflikterne ikke er nødvendige men systemskabte, kulturlige. Der er nok af globaliserede udfordringer: global opvarming, udryddelse af plante- og dyrearter, krige, terror og flygtninge.

Det statslige system, vi lever med i dag, blev til under helt andre befolkningsstørrelser, livs- og forbrugsformer, økonomier og teknologier end dem, der dominerer i dag. Overfor de globale udfordringer er disse stater på samme tid for store til hverdagens små problemer og for små til de globale udfordringer. I deres forsøg på at forholde sig til globale udfordringer, betjener politikere sig således af forældede instrumenter, og forsøgene på at forholde sig til de globale problemer falder tilbage på politikerne, der fremstår som utroværdige, som musikerne på Titanics stadig mere hældende dæk. Read the rest of this entry »

Danmark skal heller ikke bombe i Syrien – 6 artikler

Af Jan Øberg

Posted on 18 April, 2016 on Jan Oberg’s blog

Den 19. april 2016 havde Folketinget 2. behandling af forslaget om også at bombe og indsætte specialstyrker i Syrien.

Jeg mener at sagen er fundamentalt vigtig for Danmark, danskerne og vor fremtidige rolle og ‘image’ ude i verden.

Desuden finder jeg at beslutningsgrundlaget, mediedækningen og den offentlige debat giver anledning til den største bekymring.

At gå i krig er den vigtigste beslutning en regering kan tage og en befolkning bakke op om. Men det er som om dette at deltage i krig stort set rager både ministre, folketingsmedlemmer, journalister og befolkning en forårsblomst.

Med en vis fortvivlelse skrev jeg derfor 6 artikler med forskellige temaer og producerede en video, der også foreslår hvad vi kunne gøre i stedet.

Jeg ville have disse ting sagt og spredt inden beslutningen blev taget.

Herunder findes de én for én som jeg har skrevet dem med en lille kommentar til publiceringsprocessen, som også i et vist omfang vidner – for mig i hvert fald – om mærkelige prioriteringer hvad angår tidspunkt og længde.

Alt andet lige bliver redaktionerne ikke oversvømmet af kvalificerede, kritiske og konstruktive artikler af denne type – men det er dog kun meget korte ting, man kan få ind. Om overhovedet…

1. Dansk krigsdeltagelse i Syrien vil være landsskadelig

Politiken 16. april 2016. Problemfri publicering.

Den 19. april skal folketinget have 2. behandling af forslaget om at Danmark skal deltage i krigen over Syrien og endog have specialstyrker på landjorden.

Det vil i så fald være sjette krigsdeltagelse siden 1999 – Serbien, Afghanistan, Irak 2003-2007, Libyen, Irak igen.

Der synes desværre at være flertal for krigspolitikken uanset det faktum at samtlige krige har været fiaskoer på deres egne præmisser og ud fra et fredsskabende synspunkt.

Politikere og andre mennesker, der støtter det krigsførende Danmark gang på gang, må vel efterhånden kunne blive stillet til ansvar for deres holdning til massedrab på uskyldige. Kan det være rigtigt at dette er så uproblematisk som den ringe offentlige debat tyder på at det er så let at beordre mord på andre mennesker?

Internationale rapporter gør gældende at den vestlige verden kan have dræbt op til 4 millioner muslimer siden 1990. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo # 367: Will the EU become a criminal union tomorrow?

By Jan Oberg

The EUropean Union – a criminal? The EU that has peace as it’s top goal and received Nobel’s Peace Prize? The EU with Schengen and Dublin? The EU with “European” values, humanism and mission civilisatrice that tells others how to live in accordance with international law and in respect for human rights?

We live in times where little shall surprise us anymore. The answer to the question – will EU become a criminal in international law terms? – will be answered on March 17 and 18 when the EU Council meets to decide whether or not to carry through the agreement with Turkey about how to handle refugees.

Amnesty International knows what it is all about. AI uses words such as “alarmingly shortsighted”, “inhumane”, “dehumanising”, “moral and legally flawed” and “EU and Turkish leaders have today sunk to a new low, effectively horse trading away the rights and dignity of some of the world’s most vulnerable people.”

And “By no stretch of imagination can Turkey be considered a ‘safe third country’ that the EU can cosily outsource its obligations to,” says Iverna McGowan, Head of Amnesty International’s European Institutions Office.

When Amnesty International expresses itself this way, we should listen very very carefully. I do and I’ve signed Amnesty’s Open Letter to Swedish prime minister Löfvén protesting that Sweden too may join this inhuman and law-violating agreement with Turkey. Hurry up, it is tomorrow!

Behind every refugee stands an arms trade, stands militarism. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo # 365: Denmark to attack in Syria – too

By Jan Oberg

Something is rotten in the State of Denmark and the world will increasingly see it. It’s an unpleasant combination of Islamophobia, militarism and a peculiar ethical and intellectual self-destructive obedience to US/NATO all wrapped up in a pseudo-humanitarian flag.

It’s important that intellectuals criticise the policies of their native country and not only and politically correctly criticise that of others. In the case of Danish foreign and security policy it is fairly easy to do so provided you are supported neither by that country’s state nor its corporations.

Denmark to be aggressor in Syria – too

On March 4, 2016 a large majority of Danish political parties agreed to send F16s and special forces to Syria. The decision is likely to soon be confirmed by the Danish parliament.

The most important decision any government can take is the one to go to war. But that sort of thing is now routine in H.C. Andersen’s anything but idyllic rogue state. When the Danish MPs decided that Denmark should bomb in Libya an MP told me that they did so on the basis of 1,5 A4 pages memo drafted by the Ministry of Foreign Affairs.

So here Denmark is off again, this time to Syria. It’s the 6th time – Serbia in 1999, Afghanistan 10/7 2001, Iraq occupation power 2003-2007 – under non-convicted war criminal prime minister Anders Fogh Rasmussen who was rewarded by an academic title in the U.S. and then kicked upwards to the post of NATO’s S-G and in which capacity he took responsibility (without any later regret later for that or Iraq) for the pulverisation of Libya way beyond the UN mandate; then a second time in 2014-15 in Iraq bombing against ISIS/Daesh. And now Syria.

All these wars have been exemplary political and moral fiascos – if not deliberate killing missions for strategic and naked power reasons.

In none of these conflicts has Denmark that boasts an active foreign policy taken any constructive initiatives of the type that is needed – mediation, consultation, negotiations, large-scale humanitarian aid, violence-prevention, reconciliation or presented any innovative thoughts, peace plans or similar.

In no case has it argued for a large international peace-keeping presence, e.g. UN and/or regional organisations with predominantly civilian elements. And in no case has it dared criticise U.S. foreign policy in even the mildest of words.

Denmark’s humanitarianism flies F16

Prime minister Løkke Rasmussen’s argument for aggression on Syria now Read the rest of this entry »

TFF PressInfo 359: Why anti-refugee policies in Denmark? Part 3/4

By Jan Oberg

Article 1/4

Article 2/4

But why?

One can point to many reasons for such a tragic development in an otherwise decent, wealthy and hitherto well-respected country.

• It’s become too easy to go to war. The generation of politicians who might have a sense of war are long gone. If you take property owned by people who have fled thousands of kilometres because their life opportunities have been smashed and who carry just what they could grab in a hurry and carry – you simply have no idea of what life is like in a war zone. Neither do you see any need for advisers.

• Only a small percentage of Danish politicians have any international experience, no special competence, in international affairs – in sharp contrast to the 1970s-80s.

• Knowledge, broad civic education and cultured manners have been replaced by marketing consultants, styling experts, and fast politics salesmanship.

• Politics nowadays attracts a different kind of people than before. They fight more for their power positions than for an ideology, values, norms or a vision of a better world – all of which is totally outdated in today’s politics.

• Politics is a job or profession, not a calling based on deepy held individual values and visions about a better society for all.

• Anyone mentioning ethics or existential responsibilities would be ridiculed. And neither do media people raise such dimensions. An expert in ethics is hardly ever invited to the TV debates.

• Since the end of the Cold War, there has been no international balancing factor to take into account – the US/NATO and EU could do virtually what they pleased, riskfree violations of all good norms and international law – and implicit, if not intended, humiliation of Russia.

• The social democratic party developed from a working class solidarity movement to a middle class power elite losing on the way all ideals, ideology and solidarity with disadvantaged classes domestically and internationally. It lost its narrative and party identity as a social transformation agent for the better sometime in the 1980s. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo # 358 – Denmark, Decency and Decay (2/4)

By Jan Oberg

Or, where there is a will, there is a way

The first part of four here

2001 – the ‘war on terror’

The war on terror was initiatied after 9/11 – Afghanistan 10/7. Denmark went along without thinking. The idea came from Washington, so what was there to think about?
At the time about 400 people were killed in international terrorism per year; today the Global Terror Index informs us that 32.000 people are killed in terrorism. It must be the stupidest war in modern time and the majority of the victims are found in the Middle East, not in Europe and not in the US.

But we bomb – and create more terrorism. And more refugees. Politics having become anti-intellectual and devoid of ethical considerations, few connect the dots. Fewer see Denmark’s own co-responsibility for causing the problems and even fewer see the moral responsibility of taking care. No, steal their belongings.

Iraq

It was prime minister, Anders Fogh Rasmussen of the liberal Party, Venstre (meaning left but it’s neo-liberal right) whose government made Denmark an occupying power in Iraq over four years (2003-2007). By any standards the most serious foreign policy blunder of Danish foreign policy since 1945.

Asked recently on Danish television how he felt about the tragic situation in today’s Iraq he answered that – well, we stretched out our hand to the Iraqi people but unfortunately they didn’t take it.

No remorse there, Mr. Always Right. But quite a statement when you are a non-convicted war criminal having joined a project that killed about 1 million Iraqis during war, occupation and 13 years of sanction. The Danish politicians and people are still, it seems, unable or unwilling to understand the dimensions of this blunder – which is one reason they also don’t understand today what it means to be a refugee.

Muhamed carictures

It was under his leadership – or lack if it – the Muhamed caricatures became a diplomatic disaster. He refused to meet with Muslim leaders in Denmark and also ignored a letter of concern from the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), the global voice of Muslims with 57 member states and 1,6 billion people.

Probably no one in the PM’s and foreign minister’s office had a clue what the OIC was.

But he did know who Khadaffi was when later, rewarded for his good deeds by the US and catapulted to S-G of NATO, he spearheaded the coalition member states’ violation of the very limited UN mandate, their destruction of that country and the killing of Khadaffi. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo 357: Denmark, Decency and Decay (1/4)

By Jan Oberg

Or, where there is a will there is a way*

Once again Denmark appears in the international community and media for the wrong things, this time for a law package with three main, draconian anti-refugee laws. One legalises stealing – that’s what it is – valuables owned by refugees upon arrival if they exceed US$ 1450; the second cuts down on the already meagre daily benefit and the third extends the family reuinion period from 1 to 3 years.

81 MPs voted yes, 27 No, 1 abstained and 70 MPs were absent. The main argument is that Denmark wants to “signal” that asylum seekers should go elsewhere. Otherwise marketing-conscious politicians have overlooked that there are millions upon millions out there who are not asylum seekers and they get an extremely bad impression of Denmark. Like they did when Denmark put ads in Middle Eastern newspaper some time ago to deter potential refugees.

The three laws – of which the first clearly provokes memories of what the Nazis did to the Jews – are just a peak point in a long (mal)development of Denmark’s foreign policy. It can be characterised by incremental absence of ethics, solidarity, compassion, empathy and sound human judgement – all concepts outside the domain of ‘real’ politics – combined with increased interventionism, militarism and lofty contempt for international laws.

By passing these laws, the country’s parliamentarians – with a few exceptions – have soiled the image of the country abroad even more and for a very long time ahead, one must fear.

It is not unreasonable to assume that terrorists will pay attention to this development which is de facto targetting refugees which are almost 100% Muslims.

Many Danish citizens including myself now recognise that ‘Dane’ rhymes with ‘Shame’. This trend in Danish policitics doesn’t happen in our name.

Once upon a time

Denmark used to be known and appreciated around the world Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories