Archive for the ‘Disarmament’ Category

TFF PressInfo # 434: Nuclear weapons use within months – Part 1: Why?

By Jan Oberg*

Part II here.

That’s what I hold quite likely in case the present US administration under Donald Trump’s formal leadership continues down the path its in-fighting militarist fractions seem to have chosen.

We’re in the worst, most dangerous situation since the Cuban Missile Crisis. Sitting down and hoping for the best is neither responsible nor viable or wise.

I can only hope that I will be proved wrong. That the present extremely dangerous tension-building will die down by some kind of unforeseen events or attention being directed elsewhere.

The world could quite well be drifting toward what Albert Einstein called ’unparalleled catastrophe’. It’s something we may – or may not – know more about when President Trump returns from his trip to Japan, South Korea, China, Vietnam (APEC where he also likely to meet Russian President Putin) and the Philippines.

Except for 93-year old Jimmy Carter offering to go to North Korea, we witness nobody taking any mediation initiative – not the UN’ S-G Guterres, not the EU, not European NATO countries, not BRICS, not single countries like Sweden, not… well, you name them.

It’s about denial, about heads deep down in the sand, people hoping for the best at the moment when humanity’s future is in the hands of a couple of leaders from whom they would probably not buy a used bicycle.

That this silence all around is a roaring fact, is about as tragic and dangerous as the situation itself. Read the rest of this entry »

Hiroshimadagen 2017

Av Gunnar Westberg

Kärnvapenhotet ökar. I det läget blir det nyligen träffade avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, menar Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen och TFF styrelsemedlem

Varför har det inte blivit något kärnvapenkrig sedan bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki år 1945? Varför använde inte Sovjet atomvapen i Afghanistan, inte USA i Vietnam eller Irak? Jo, därför att alla inser att kärnvapen är en särskild klass av vapen, med alltför förfärande humanitära konsekvenser, som inte kan jämföras med några andra. ”Jag förlorar hellre kriget i Vietnam än tar till atomvapen” sade president Lyndon Johnson. Man menade under det kalla kriget att kärnvapen inte är till för att användas utan enbart för avskräckning.

”Vi har lärt oss leva med bomben och måste fortsätta med den”– det är en föreställning som har blivit en självklarhet för många, särskilt i kärnvapenstaterna. Dessvärre grundar sig denna uppfattning på okunnighet. Man är inte medveten om att världen under det kalla kriget vid flera tillfällen var nära ett globalt kärnvapenkrig som kunde ha ödelagt hela den mänskliga civilisationen.

Risken består även idag. Ett kärnvapenkrig kan startas av misstag och missförstånd, men också genom angrepp på internet av ”hackers”. Är vi säkra på att inte en desperat ledare kan komma att ”trycka på knappen”? Under Watergate-skandalen yrade en berusad president Nixon om att han hade den möjligheten. Så länge kärnvapnen finns kvar finns risken att de används.

Många anser att faran av ett kärnvapenkrig ökar för närvarande. Den ryske presidenten Vladimir Putin har vid flera tillfällen sagt att om Nato anfaller ryskt intresseområde skulle han överväga att använda ”några kärnvapen” som varning.

USA rustar upp sina kärnvapen i Europa. För närvarande är dessa flygplansburna vapen av typen ”fritt fallande bomber”. Nu moderniseras de emellertid till styrbara kärnvapenmissiler med god precision. De har enligt tillverkaren en förmåga att tränga ner i marken några meter innan de detonerar. Därigenom blir de effektiva mot ledningscentraler och missil-silos och får en uppgift vid ett ”lokalt kärnvapenkrig på den europeiska teatern”.

Det förefaller alltså som om USA/Nato och Ryssland nu är på väg tillbaka till sextiotalets kärnvapenstrategi: Kärnvapnen är inte längre enbart avskräckande, utan kärnvapnen kan användas som ett vapen bland andra.

Insikten om detta problem präglar den nyligen utgivna rapporten från Försvarets forskningsinstitut ”Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet”. Där tar man det ryska kärnvapenhotet på stort allvar. Man vill att Sverige skall förbereda sig med ett ”försvar” mot ett kärnvapenanfall. Detta är, menar jag, inte möjligt.

Även ett litet antal ”små” taktiska kärnvapen, kanske lika ”små” som bomben mot Hiroshima, skulle åstadkomma en ofantlig skada. Skyddsrum mot kärnvapen är värdelösa mot atomvapen, detta lärde vi oss redan på sextiotalet. Att sprida ut det svenska militära försvaret inför ett eventuellt kärnvapenanfall är också meningslöst; då skulle en angripare bara öka antalet kärnvapen. Tillgången är obegränsad.

I detta läge är det nyligen – 7 juli i år – träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen synnerligen viktigt. Read the rest of this entry »

North Korea: A danger that can easily be contained

By Gunnar Westberg
TFF Board member

An easy Q & A session:

Question: What does Kim Jong-un and the leaders of DPRK, the Democratic People’s Republic of Korea want?

Answer: Security for themselves, power and privileges.

Q. Are their privileges and their leadership threatened?

A: Yes. From outside and from inside.

Q: What outside danger?

A: An attack from the USA.

Q: Is there a real threat from the USA?

A: It seems so, from the perspective of Pyongyang. There are US exercises by air and navy, showing off the superiority of the US forces. And verbal threats.

Q: Why have DPRK developed nuclear weapons?

A: The leaders believe, just like in other nuclear power states, that nuclear weapons are effective deterrents.

Q: What is the danger from the inside?

A: A revolt from the repressed and destitute masses.

Q: How can the leaders prevent a revolt and keep their power?

A: By force, by fear but mostly by pointing at the danger of an attack from the South. There is one thing the people fear more than their leaders: A war. Nuclear weapons give a feeling of security, just as the US Ambassador to the UN, Ms. Nikki Haley, explained for the USA.

Q : How can we decrease the danger from DPRK?

A: There are two main ways:

1. Stop the military provocations.

2. Start negotiations.

In 1994 a “framework” of an agreement was reached and DPRK stopped their nuclear weapons program for several years. When that agreement gradually fell apart, former President Jimmy Carter helped negotiate a second agreement , which unfortunately was not accepted by President George W. Bush . Today the situation is more difficult, but if the DPRK leaders feel assured that they will not be attacked, that there will be no attempt of a regime change, progress can be achieved. And DPRK leaders can always be bought.

However, there is one great danger: If the threat from the south is removed, the people of DPRK may start a revolt, the government may fall and masses of people from North Korea will start walking, into South Korea and into China.

Maybe that is the reason the USA does not want to solve the “problem of North Korea”? Or is it just the need for an enemy?

One thing is obvious: Military threats against North Korea strongly supports the leaders of the country and increases the risk of war, maybe a nuclear war.

Gunnar Westberg

Overcoming nuclear crises

By Richard Falk* and David Krieger**

TFF PressInfo # 420
June 30, 2017

Prefatory Note
This jointly authored essay was initially published in The Hill on May 30, 2017 under the title, “Averting the Ticking Time Bomb of Nukes in North Korea.” We did not choose such a title that is doubly misleading: our contention is not that North Korea is the core of the problem, but rather the retention of nuclear weapons by all of the states pose both crises in the context of counter-proliferation geopolitics and with respect to the possession, deployment, and development of the weaponry itself; a second objection is with the title given the piece by editors at The Hill.

While acknowledging the practice of media outlets to decide on titles without seeking prior approval from authors, this title is particularly objectionable. The term ‘nukes’ gives an almost friendly shorthand to these most horrific of weapons, and strikes a tone that trivializes what should be regarded at all times with solemnity.

Alarmingly, tensions between the United States and North Korea have again reached crisis proportions. The United States wants North Korea to curtail any further development of its nuclear weapons program, as well as to stop testing its missiles. North Korea evidently seeks to bolster its security by acquiring a sufficiently robust deterrent capability to discourage an attack by the United States.

The unpredictable leaders of both countries are pursuing extremely provocative and destabilizing patterns of behavior. Where such a dangerous interaction leads no one can now foresee. The risk of this tense situation spiralling out of control should not be minimized.

It is urgent that all governments concerned make a sober reassessment in a timely manner. The following questions need to be addressed:

• What can be done to defuse this escalating crisis?

• What should be done to prevent further crises in the future?

• What could be learned from recurrent crises involving nuclear weapons states?

It is discouraging that the White House continues to rely mainly on threat diplomacy. It has not worked in responding to North Korea’s nuclear ambitions for the past few decades, and it is crucial to try a different approach.

Currently, there are mixed signals that such a shift may be underway. President Trump has turned to China, imploring that it use its leverage to induce Kim Jong-un to back down, and has even mentioned the possibility of inviting Kim for crisis-resolving talks. Also relevant and hopeful is the election of Moon Jae-in as the new president of South Korea, and his insistent calls for improved relations with the North.

In the end, no reasonable person would opt for another war on the Korean Peninsula. The only rational alternative is diplomacy. But what kind of diplomacy?

American reliance on threat and punitive diplomacy has never succeeded in the past and is almost certain to fail now. We assuredly need diplomacy, but of a different character.

It is time to abandon coercive diplomacy and develop an approach that can be described as restorative diplomacy. Coercive diplomacy relies on a zero/sum calculus consisting of military threats, sanctions, and a variety of punitive measures. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo # 418: Humankind 2050 – A new better world: Peace, Development, Environment

West of Jondal is Torsnes, named after the Nordic war god Thor with his Hammer, a center of the Viking era from 800 to 1050, only 250 years. Why so short? Successful with raids and colonization–Gardarike in Russia, Iceland, Greenland, Vineland in Canada. And then: fini. Why?

Because they had no future. Evil Lóki had killed Good Baldur–next to Torsnes is Belsnes=Baldursnes. They were doomed. Enters Christianity with Evil Satan and Good God, restoring hope. The end.

The Soviet Union Empire had no future: Communism was undefined. Enters Orthodox Christianity–Putin is a true believer–hope restored.

The United States Empire has no future: “allies” refuse to fight US wars and US capitalism increases inequality with reduced growth. Enter Campaigner Trump ‘Making America Great Again’ by buying-hiring American; President Trump making America isolated, violent, unequal–an autistic, psychotic, narcissistic, paranoid in a psycho-pathological exceptionalist, us-them paranoid state. A perfect fit for the worst.

2050 is only 33 years ahead; 33 years back is Orwell’s 1984. Much happened.

The Berlin Wall collapsed in 1989; the Soviet Empire, Soviet Union and Communism followed. The US Empire declined, former clients refused to fight US wars, but not EU wars; eroding NATO.

The Cold war, threatening humanity with a nuclear arms race that in a hot war could obliterate the planet, melted away with a whimper.

China’s incredible growth, also in world presence, from the Deng Xiaoping revolution in 1980, has been mainly within that period.

The attack on Muslim countries by a “US-led coalition” and the reaction by Al Qaeda and the Islamic State-Caliphate: in that period.

All over the world regionalization, ELAC-Economic Commission for Latin America and the Caribbean, African Unity/Union, EU, ASEAN; most states being too small, civilizations blocking for a world state.

All over the world non-dominant nations asserting themselves.

And all over the world, inspired from USA, women emancipating.

A new world, in only 33 years of rapidly accelerating history with another new world in the next 33 years. Some forecasts, using Western identification of units-variables prolonging trends and Daoist identification of holons-dialectics, forces-counterforces, yin/yang; to catch both continuous change and the discontinuous, jumpy changes.

Development, defined as satisfying basic human needs by lifting the bottom up; reduction of inequality can be achieved before 2050. The idea of food-water, clothing-housing, health-education for all has arrived and been well received (maybe not in the USA); one formula being the last two free, the first four subsidized with monthly cash to buy. Homo sapiens being homo faber and homo ludens, productive and playful with lifelong support, not lifelong struggle for sheer survival.

True, ground and river water are scarce but ocean water is not, obtainable by boiling with parabolic mirrors, capturing the vapor.

Environment, defined as satisfying basic nature needs, diversity and symbiosis. Fighting CO2 omission, a bilateral relation for a very complex reality, is much too simplistic, fighting CFCs destroying the ozone layer and symbiosis, strengthening the diversity of biota and abiota beyond using only renewable resources make good sense.

Individuals stop smoking if they attribute death from lung cancer to smoking. A catastrophe attributed to insulting nature’s needs may elicit remedial action from collectivities. Likely to happen, but better pro-actio than re-actio. A key: the darker the earth the more heating by solar energy; cities are darker than villages. Therefore, move out from big cities ruled by elites to small local units ruled by people.

Peace, defined negatively as absence of parties being bad to each other, and positively as parties being good to each other–at the mega-macro-meso-micro levels–depends on ability to solve underlying conflicts and to concile underlying traumas–possibly increasing.

Forecasts for twenty cases spanning the world and the levels: Read the rest of this entry »

Is a nuclear arms race coming more likely?

By Jonathan Power

June 6th 2017

It was all smiles out on the range last week when, against a deep blue sky, an American interceptor rocket took out an incoming “enemy” long-range, missile (which in a real attack would be carrying a nuclear warhead). Generals and Congressmen and women jumped for joy.

But what was there to be joyous about?

Over the decades of the Cold War the nuclear deterrent was supposed to be the instrument that kept the peace. MAD, it was called- Mutually Assured Destruction. Simply put, if you attacked me you might catch me by surprise and destroy many of my cities and military bases, but in fact you wouldn’t dare do it because beyond surprise is my “second-strike force”. Hidden away, deep underground, invulnerable to attack, I can retaliate with that.

So in real life you will not dare attack me and I won’t attack you. That is a stalemate. That is deterrence.

Forget morality, forget the chance of a rogue or accidental launch – this is what the military say kept the peace throughout the Cold War, and maybe still does as the ice cap returns, argue its supporters.

However, if there is now going to be a big jump in technology and you can intercept my second-strike with your interceptor rockets we no longer have the surety of MAD. I’m wide open and you can “get me”. You no longer fear retaliation and I will have no choice but to surrender after you have demolished some of my cities and military bases.

Fortunately, the technology is still in its early stages. Read the rest of this entry »

All options should be on the table with North Korea: Start with negotiations!

By Gunnar Westberg
TFF Board member

April 17, 2017

North Korea was utterly destroyed in the Korean war. The people of DPRK, the Democratic People’s Republic of Korea, are not allowed to forget that USA considered using nuclear weapons against them.

There are frequent exercises when the population is rushed into underground shelters where they have to stay for days. The perceived, and maybe overblown, threats from the South are an effective way in raising support for the political leaders.

The leaders of DPRK believe that their nuclear weapons will deter an attack from the south. Look at Khadafi in Libya, they say, he gave up his nukes and was attacked. Saddam Hussein had no nukes, he was attacked. We shall not give up the nuclear deterrent as long as we are under threat.

In 1991 USA withdraw all nuclear weapons from South Korea. Subsequently North Korea and South Korea signed the Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula, whereby both sides promised they would “not test, manufacture, produce, receive, possess, store, deploy or use nuclear weapons”.

The North Korean nuclear weapons program was mothballed for a longtime. However, the inspections and negotiations were repeatedly interrupted and the whole agreement was several times in jeopardy.

In 1994 the previous US President Jimmy Carter travelled to Pyongyang to meet with DPRK president Kim Il Sung. Read the rest of this entry »

Making friends with Russia

By Jonathan Power

May 9th 2017

Does anyone, however well-informed, know what President Donald Trump thinks about President Vladimir Putin? I hazard a guess that he is still more pro than anti, only he doesn’t quite know where to begin.

It’s time overdue that they met and hammered out on the anvil what their mutual interests are.

Presidents Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama have left a legacy that makes it hard for Trump to manoeuvre. They have trampled not so much on Putin but on Russia’s core interests.

When Putin’s predecessor, Boris Yeltsin, and later Putin himself were lobbying for what the last Soviet leader, Mikhael Gorbachev, had called a “common European house” they were taking heed of a Russian mood to drive through a new entente.

But there was no financial aid, as there was with Germany and Japan after World War 2. There was no move to envelop Russia into the EU’s family. With NATO the Russians were soon faced with expansion, taking in most of the Soviet Union’s former European allies.

The critical turning point was probably December 1, 1994 when the Russian, western-minded foreign minister, Andrei Kozyrev travelled to Brussels Read the rest of this entry »

What if the US did not have any weapons?

By Jan Oberg

It’s soon 16 years ago when the invasion of Afghanistan took place – October 7, 2001 or 10/7, a date no one remembers like 9/11.

And Afghanistan had nothing to do with the terrible attack on September 11, but had to be punished anyhow. Out of proportion, no proportionality.

Now there are discussions about increasing the troop level again. What if someone reasonable intellectual asked the questions: What is it we are doing wrong?

So, I ask for heuristic – provocative – purpose: What would be left of US foreign policy if that country did not have weapons?

And I offer a short answer.

Iran will remain committed to the nuclear deal

By Jan Oberg

I had the pleasure and honour to comment on Iran’s defence minister’s view on the Middle East, nuclear weapons, terrorism and more

And here is the original video on YouTube

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories