Archive for the ‘Pro-peace & proposals’ Category

Ukraine should become a buffer state

By Jonathan Power

August 1, 2017

Now a few recent words from Jack Matlock who was US ambassador to Moscow under presidents Reagan and Bush senior:

“The Ukraine crisis is a product, in large part, of the policy of indefinite expansion of Nato to the east. If there had been no possibility of Ukraine ever becoming part of Nato, and therefore Sevastopol (the ex-Soviet naval port in Crimea) becoming a Nato base Russia would not have invaded Crimea.”

He goes on to say: “Americans have lived for nearly two centuries with the Monroe Doctrine [which forbids non-Americans to seize land or intervene in Latin America]. Why don’t we understand that other countries are sensitive about military bases from potential rivals not only coming up to their borders, but taking land which historically they have considered theirs.

These are extremely emotional issues – issues that are made to order for any authoritarian leader that wants to strengthen his rule”. In a recent issue of Foreign Affairs, Alexander Lukin, vice-president of the Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs, adds a point: “It was only a matter of time before Russia finally reacted to Western encirclement”.

Matlock’s final point is that, “You have almost a clique in Washington that just can’t look at any atrocity in the world without wanting the US to get involved militarily.” [Despite Iraq and Libya which are falling to pieces, perhaps to be followed by Afghanistan.]

Matlock was the top Soviet expert in the Reagan Administration before he became ambassador. His great predecessor in this role, George Kennan, went to his grave warning that an expansion of Nato would be totally counterproductive. Read the rest of this entry »

Hiroshimadagen 2017

Av Gunnar Westberg

Kärnvapenhotet ökar. I det läget blir det nyligen träffade avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, menar Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen och TFF styrelsemedlem

Varför har det inte blivit något kärnvapenkrig sedan bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki år 1945? Varför använde inte Sovjet atomvapen i Afghanistan, inte USA i Vietnam eller Irak? Jo, därför att alla inser att kärnvapen är en särskild klass av vapen, med alltför förfärande humanitära konsekvenser, som inte kan jämföras med några andra. ”Jag förlorar hellre kriget i Vietnam än tar till atomvapen” sade president Lyndon Johnson. Man menade under det kalla kriget att kärnvapen inte är till för att användas utan enbart för avskräckning.

”Vi har lärt oss leva med bomben och måste fortsätta med den”– det är en föreställning som har blivit en självklarhet för många, särskilt i kärnvapenstaterna. Dessvärre grundar sig denna uppfattning på okunnighet. Man är inte medveten om att världen under det kalla kriget vid flera tillfällen var nära ett globalt kärnvapenkrig som kunde ha ödelagt hela den mänskliga civilisationen.

Risken består även idag. Ett kärnvapenkrig kan startas av misstag och missförstånd, men också genom angrepp på internet av ”hackers”. Är vi säkra på att inte en desperat ledare kan komma att ”trycka på knappen”? Under Watergate-skandalen yrade en berusad president Nixon om att han hade den möjligheten. Så länge kärnvapnen finns kvar finns risken att de används.

Många anser att faran av ett kärnvapenkrig ökar för närvarande. Den ryske presidenten Vladimir Putin har vid flera tillfällen sagt att om Nato anfaller ryskt intresseområde skulle han överväga att använda ”några kärnvapen” som varning.

USA rustar upp sina kärnvapen i Europa. För närvarande är dessa flygplansburna vapen av typen ”fritt fallande bomber”. Nu moderniseras de emellertid till styrbara kärnvapenmissiler med god precision. De har enligt tillverkaren en förmåga att tränga ner i marken några meter innan de detonerar. Därigenom blir de effektiva mot ledningscentraler och missil-silos och får en uppgift vid ett ”lokalt kärnvapenkrig på den europeiska teatern”.

Det förefaller alltså som om USA/Nato och Ryssland nu är på väg tillbaka till sextiotalets kärnvapenstrategi: Kärnvapnen är inte längre enbart avskräckande, utan kärnvapnen kan användas som ett vapen bland andra.

Insikten om detta problem präglar den nyligen utgivna rapporten från Försvarets forskningsinstitut ”Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet”. Där tar man det ryska kärnvapenhotet på stort allvar. Man vill att Sverige skall förbereda sig med ett ”försvar” mot ett kärnvapenanfall. Detta är, menar jag, inte möjligt.

Även ett litet antal ”små” taktiska kärnvapen, kanske lika ”små” som bomben mot Hiroshima, skulle åstadkomma en ofantlig skada. Skyddsrum mot kärnvapen är värdelösa mot atomvapen, detta lärde vi oss redan på sextiotalet. Att sprida ut det svenska militära försvaret inför ett eventuellt kärnvapenanfall är också meningslöst; då skulle en angripare bara öka antalet kärnvapen. Tillgången är obegränsad.

I detta läge är det nyligen – 7 juli i år – träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen synnerligen viktigt. Read the rest of this entry »

“Modern” business owns you

By Johan Galtung and Malvin Gattinger

Let us start with an example.

The senior author bought an apartment in a nice housing complex in the little town of Manassas, Prince William County, half an hour from the center of Washington DC. There was a little center with an office and a small staff always there, and a meeting room that could be let was also used for the annual general assembly of house-owners.

And most importantly, a competent service man who could handle all big and small problems that arise in an apartment on permanent call.

The complex was for all practical purposes a cooperative.

There was a monthly fee, of course. But the usual criterion, Q/P, Quality/Price, here Services/Fee, was more than well satisfied.

Enters “modern” business, exactly under that heading, as if “modern” can exonerate business from anything.

Continue reading here.

Peaceful Societies – Where Are They?

By Johan Galtung

3 July 2017

There are many of them – of different kinds – in world geography. We can try to identify the characteristics of their peacefulness.

Or we can start by identifying belligerent societies and then see peaceful societies as their negations. Let us try this one first.

Belligerent societies have a track record of violence across border, on the territory of others, often invoking “defense”– preventive, pre-emptive, proactive. For that they need weapons, arms, as an army or not. And the weapons, with their carriers, must be long range, offensive, to work across borders, inside another society.

By negating, we get three characteristics of peaceful societies:

1) having only short range defensive weapons for defensive defense;

2) having no weapons, arms, at all, nor the capacity to make them;

3) having a track record of no war, no attack across borders.

Comment:

No. 3, no track record, is no guarantee for the future.

No. 2, no arms, is no guarantee they cannot start making or importing.

No. 1, defensive defense, is no guarantee against longer range arms.

Peaceful societies may change? Yes, so may belligerent societies. They may stop attacking others, abolish their army (Costa Rica) or not get one–about 30 societies–or have defensive defense (Switzerland).

Have a look at the world: about 200 societies, countries, states. There may be border skirmishes, but attacks are rare. One reason: very few can afford submarines, ocean navy, tanks, bombers, missiles. An army only to defend the borders – the inland with militia – and if occupied non-military defense–rooted in doctrine to be credible, costs less.

Most countries practice offensive defence unwittingly.

The [1]->[2]->[3] scenario is a good peaceful society policy.

However, look at another approach. Read the rest of this entry »

The BAN Treaty – Iran and other countries

By Jan Oberg

Comment on PressTV

North Korea: A danger that can easily be contained

By Gunnar Westberg
TFF Board member

An easy Q & A session:

Question: What does Kim Jong-un and the leaders of DPRK, the Democratic People’s Republic of Korea want?

Answer: Security for themselves, power and privileges.

Q. Are their privileges and their leadership threatened?

A: Yes. From outside and from inside.

Q: What outside danger?

A: An attack from the USA.

Q: Is there a real threat from the USA?

A: It seems so, from the perspective of Pyongyang. There are US exercises by air and navy, showing off the superiority of the US forces. And verbal threats.

Q: Why have DPRK developed nuclear weapons?

A: The leaders believe, just like in other nuclear power states, that nuclear weapons are effective deterrents.

Q: What is the danger from the inside?

A: A revolt from the repressed and destitute masses.

Q: How can the leaders prevent a revolt and keep their power?

A: By force, by fear but mostly by pointing at the danger of an attack from the South. There is one thing the people fear more than their leaders: A war. Nuclear weapons give a feeling of security, just as the US Ambassador to the UN, Ms. Nikki Haley, explained for the USA.

Q : How can we decrease the danger from DPRK?

A: There are two main ways:

1. Stop the military provocations.

2. Start negotiations.

In 1994 a “framework” of an agreement was reached and DPRK stopped their nuclear weapons program for several years. When that agreement gradually fell apart, former President Jimmy Carter helped negotiate a second agreement , which unfortunately was not accepted by President George W. Bush . Today the situation is more difficult, but if the DPRK leaders feel assured that they will not be attacked, that there will be no attempt of a regime change, progress can be achieved. And DPRK leaders can always be bought.

However, there is one great danger: If the threat from the south is removed, the people of DPRK may start a revolt, the government may fall and masses of people from North Korea will start walking, into South Korea and into China.

Maybe that is the reason the USA does not want to solve the “problem of North Korea”? Or is it just the need for an enemy?

One thing is obvious: Military threats against North Korea strongly supports the leaders of the country and increases the risk of war, maybe a nuclear war.

Gunnar Westberg

Abolishing war

By Jonathan Power

June 20th 2017

Frederick the Great of Prussia was a friend of Voltaire and enjoyed ribald evenings with the philosopher discussing the intricacies of life’s dos and don’ts. Before becoming king he was persuaded by Voltaire to become a pacifist.

But on ascending to the throne he became the most ferocious and successful of Europe’s warrior leaders. He said of himself that he was “doomed to make war just as an ox must plow, a nightingale sing and a dolphin swim in the sea.”

So far the twenty first century has been far more peaceful than the twentieth. No world war and none are there likely to be, even though the great powers might have the occasional confrontation. Some say we are overwhelmed by small wars, understandably so since the media, especially the fickle eye of television, picks up on every altercation.

As Francis Bacon wrote, there has never been, nor will there ever be, a shortage of “seditions and troubles”. But in fact this century there have been no interstate wars and civil wars are down in number, way below their Cold War total when the big powers stoked their fires.

Perhaps war is sometimes necessary and just. Most people will say that Read the rest of this entry »

TFF PressInfo # 418: Humankind 2050 – A new better world: Peace, Development, Environment

West of Jondal is Torsnes, named after the Nordic war god Thor with his Hammer, a center of the Viking era from 800 to 1050, only 250 years. Why so short? Successful with raids and colonization–Gardarike in Russia, Iceland, Greenland, Vineland in Canada. And then: fini. Why?

Because they had no future. Evil Lóki had killed Good Baldur–next to Torsnes is Belsnes=Baldursnes. They were doomed. Enters Christianity with Evil Satan and Good God, restoring hope. The end.

The Soviet Union Empire had no future: Communism was undefined. Enters Orthodox Christianity–Putin is a true believer–hope restored.

The United States Empire has no future: “allies” refuse to fight US wars and US capitalism increases inequality with reduced growth. Enter Campaigner Trump ‘Making America Great Again’ by buying-hiring American; President Trump making America isolated, violent, unequal–an autistic, psychotic, narcissistic, paranoid in a psycho-pathological exceptionalist, us-them paranoid state. A perfect fit for the worst.

2050 is only 33 years ahead; 33 years back is Orwell’s 1984. Much happened.

The Berlin Wall collapsed in 1989; the Soviet Empire, Soviet Union and Communism followed. The US Empire declined, former clients refused to fight US wars, but not EU wars; eroding NATO.

The Cold war, threatening humanity with a nuclear arms race that in a hot war could obliterate the planet, melted away with a whimper.

China’s incredible growth, also in world presence, from the Deng Xiaoping revolution in 1980, has been mainly within that period.

The attack on Muslim countries by a “US-led coalition” and the reaction by Al Qaeda and the Islamic State-Caliphate: in that period.

All over the world regionalization, ELAC-Economic Commission for Latin America and the Caribbean, African Unity/Union, EU, ASEAN; most states being too small, civilizations blocking for a world state.

All over the world non-dominant nations asserting themselves.

And all over the world, inspired from USA, women emancipating.

A new world, in only 33 years of rapidly accelerating history with another new world in the next 33 years. Some forecasts, using Western identification of units-variables prolonging trends and Daoist identification of holons-dialectics, forces-counterforces, yin/yang; to catch both continuous change and the discontinuous, jumpy changes.

Development, defined as satisfying basic human needs by lifting the bottom up; reduction of inequality can be achieved before 2050. The idea of food-water, clothing-housing, health-education for all has arrived and been well received (maybe not in the USA); one formula being the last two free, the first four subsidized with monthly cash to buy. Homo sapiens being homo faber and homo ludens, productive and playful with lifelong support, not lifelong struggle for sheer survival.

True, ground and river water are scarce but ocean water is not, obtainable by boiling with parabolic mirrors, capturing the vapor.

Environment, defined as satisfying basic nature needs, diversity and symbiosis. Fighting CO2 omission, a bilateral relation for a very complex reality, is much too simplistic, fighting CFCs destroying the ozone layer and symbiosis, strengthening the diversity of biota and abiota beyond using only renewable resources make good sense.

Individuals stop smoking if they attribute death from lung cancer to smoking. A catastrophe attributed to insulting nature’s needs may elicit remedial action from collectivities. Likely to happen, but better pro-actio than re-actio. A key: the darker the earth the more heating by solar energy; cities are darker than villages. Therefore, move out from big cities ruled by elites to small local units ruled by people.

Peace, defined negatively as absence of parties being bad to each other, and positively as parties being good to each other–at the mega-macro-meso-micro levels–depends on ability to solve underlying conflicts and to concile underlying traumas–possibly increasing.

Forecasts for twenty cases spanning the world and the levels: Read the rest of this entry »

TFF PressInfo 417: The future of EU-US relations – The Debate

The Debate with Jim Walsh, MIT and Jan Oberg, TFF

Lund, Sweden – May 30, 2017

Last night “The Debate” on PressTV was devoted to the future of European-US relations in the wake of the NATO Summit, President Trump’s words and omissions and the – historic – words, in particular, of Chancellor Angela Merkel immediately after.

Undoubtedly, we are at a turning point in these relations in general and for the NATO alliance in particular.

To discuss these issues – past, present and future perspectives – were Jim Walsh, senior research associate at MIT’s Security Studies Program, Masschusetts, and Jan Oberg, director of TFF, Lund.

Thanks to PressTV’s excellently structured program and interviewer we touched upon a series of aspects and dimensions around which we found both agreements and slight disagreements – all in a sober tone fit for public education and personal reflection.

We hope this debate will stimulate your own thoughts about the future of war, security and peace.

We’d be grateful for your sharing it to media people, students and other academics as well as to decision-makers in the field that you may know.

See it here – The Debate

The Basques in Spain: Positive peace?

By Johan Galtung

Pamplona, Spain

Spain is in a process that will take some time, from “España: Una, Grande, Libre” to “España: Una Comunidad de naciones“ – “Spain: One, Great, Free” to “Spain: A community of nations.” Could also be great and free, but not One; not Castillan, but also Catalan, Basque, Gallego, Andalucian, and the islands, Baleares, Canarias.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna) – world famous for killing the successor to Franco, Carrero Blanco, in 1971 possibly shortening the dictatorship by a generation – disarmed, handing over its means of violence, on 8 Apr 2017. ETA is dissolved.

This is Negative peace, by eliminating one violent party. There was much violence, doing bad things to each other. No more.

Then what? Maybe doing good things to each other? Positive peace is about that.

Military power eliminated, we are left with economic, political and cultural power. Positive peace means equity: economic, political and cultural cooperation for mutual and equal benefit.

Economically, concretely that means more enterprises, companies, businesses with Basques cooperating with Castillans, and others. Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories