Archive for the ‘NORDIC – NORDISKA artiklar’ Category

Seven Roads to Happiness

By Johan Galtung

… Would be the title in English of a book this author just published in Norwegian, Syv veier til lykke (Oslo: Kolofon 2014); with excellent photos by Aase Marie Faldalen. And, very befitting for a book with that title: the book quickly made it to the Top 10 on a best-seller list, of course as No. 7. There will be translations but have a peek here and now.

Why does a peace researcher, concerned with peace theory and practice, write a “how-to” book about happiness, well-being? Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Psyko-politik i tiden för imperiets nedgång

Av Jan Öberg

Lund , Sverige – 23 maj 2014

Tiden för rationell politik, om begreppet någonsin funnits, är över .

”Realpolitik” har blivit en blandning av marknadsförda ord, propaganda och ledare som gör uttalanden som gränsar till absurd teater. Tunnare och tunnare länkar till Realiteten.

Detta är vad som händer när man förnekar nedgången.

Alla imperier går ner. Det amerikanska imperiet är på nedgång. Makrohistoriker (se t.ex. British Arnold Toynbee’s 12–volymarbete 1934-1961) berättar att det finns många skäl till att imperier faller:

• militarism med konstant krigföring;

• överutvidgning – försöka kontrollera mer än vad du kan hantera;

• förlust av legitimitet i andras ögon;

• strukturella ekonomiska kriser;

• moraliskt förfall;

• förlust av intellektuell och teknisk innovation;

• andra maktstrukturer ökar i styrka över tid och göra saker på nya, kreativa sätt .

Efter 1945 ansågs USA vara starkt på en rad olika maktdimensioner: militär, ekonomi, politik, legitimitet, kultur, innovation. Idag är de bara nummer ett på den militära dimensionen. När alla andra indikationer går ner, blir militären en stor börda som bara accelererar nedgången.

USA är på tillbakagång och i förnekelse. Så är även de flesta av dess allierade och sympatisörer .

Deras utrikes politiska beslutsfattare verkar tro att allt är bra och de kan ändå leda och forma världen enligt deras intresse och världsbild. Det är fortfarande i grunden en missionär .

Här är några delar av vad den består av: Read the rest of this entry »

Marshallöarna utmanar kärnvapenstaterna

Av Gunnar Westberg

Marshallöarnas utrikesminister Tony de Brum berättade vid den pågående förberedelsekommitténs möte (Prep Com) i FNs-högkvarter i New York, den 28 april till 9 maj 2014 om avtalet mot kärnvapen, NPT, i New York, om sina upplevelser av kärnvapenprov:

Jag har varit vittne till kärnvapenexplosioner och mina minnen från Lipiep-atollen i norra Marshallöarna är starka. Jag bodde där som pojke under de 12 åren som kärnvapenproven pågick. Jag minns det bländande vita ljuset från Bravo-sprängningen på Bikini-atollen år 1954, tusen gånger starkare än den över Hiroshima.

Marshallöarna utsattes för 67 kärnvapenprov mellan 1946 och 1958, motsvarande 1,6 Hiroshima-sprängningar varje dag I tolv år. Följderna finns kvar hos oss som en börda som ingen nation, ingen befolkning, skulle behöva bära.

Marshallöarna förvaltades vid tiden för kärnvapensprängningarna av USA under FN-mandat. Nu är landet självständigt med namnet Republiken Marshallöarna, som omfattar ett stort antal öar med en befolkning av totalt endast 60 000 personer. Landet ar ett avtal med USA som bl a innebär att USA står för försvar och vissa sociala tjänster.

Marshallöarna tar nu strid för att inget land i världen skall utsättas för kärnvapen, inte testsprängningar men framför allt inte kärnvapenkrig. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg
Dr.hc., direktör för TFF
4 maj 2014

Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk

• Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader.

• Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt.

• Omsvängningen till interventionism, militarism och USA/Nato på alla områden har planerats gradvis, i smyg och ohederligt – kort sagt på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

• Denna elit är mer lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.

• Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad.

Hur Sverige har förändrats

Sverige är inte längre neutralt och det är bara formellt alliansfritt; det finns ingen mer närstående bundsförvant än USA/Nato. Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982). Read the rest of this entry »

Öppet brev: En fredsrörelses syn på Nobels fredspris

Av Ola Friholt, ordförande i Fredsrörelsen på Orust & TFF Associate

Till Nobelstiftelsen, Stockholm

Att. Lars Heikensten, VD

Tack för ert brev den 15 januari. Det är alltid glädjande att bli tagen på allvar och få ett svar från en aktad institution. Och vi noterar med tillfredsställelse att ”Nobelstiftelsen välkomnar denna levande debatt och ser positivt på att den fortsätter.” Det är bl a därför vi återigen skriver till er.

Vi är som aktiv fredsrörelse huvudsakligen intresserade av och insatta i just villkoren för Nobels fredspris. Och som vi nyligen skrev till er är vi inte alls tillfreds med den norska priskommitténs grad av respekt för Nobels testamente och dess konkreta villkor för valet av pristagare. Den norska kommittén hyser knappast någon respekt alls för Nobels anvisningar, trots deras tydlighet.

Allmänt gäller ju att belöna aktiviteter ”under det förlupna året”. För att ta exemplet Obama, hade han under det året genomfört en presidentvalskampanj med de därtill hörande rundhänta löften och överord som kännetecknar en sådan kampanj. Och han vann den. Vad stämmer i detta fall överens med Nobels villkor för priset? Ironiska, men i grunden djupt besvikna, kommentatorer fällde den galghumoristiska kommentaren att ”Obama fick priset för att han inte var Bush”. Galghumorn består i att man inser att makten struntar i folkets åsikter.

Kommentarens imperfekttempus är här passande, eftersom Obama just i fredsfrågan numera i mycket liknar Bush genom de många godtyckliga utomrättsliga avrättningar han annars brukar beskylla olika islamiska ledare för. Drönarkriget är ett verk av denne mottagare av Nobels fredspris.

Detta är ett exempel i en lång rad av utmanande respektlösa prisutdelningar som norska priskommittén ansvarar för. I skrivelsen från vårt seminarium 7 december nämns flera andra, Mest anmärkningsvärt under senare år är priset till EU, som på ett flagrant sätt genom själva sin grundlag direkt diskvalificerar sig för priset. Read the rest of this entry »

Som broar över mörka vatten – ett integrationsprojekt

Av Christina Spännar & Vibeke Bing

Kanske du associerar TFF med Jugoslavien, Burundi, Irak, Iran, ickevåld och fredsdebatt? Men vi har i tre år också arbetat med frågor kring integration med tonvikten lagd på ensamkommande barn från Afghanistan. Insatsen här har letts av författarna av denna projektsammanfattning.

Vi är stolta över att nu publicera bloggen Som Broar Över Mörka Vatten där allt material finns. Projektet har finansierats av Arvsfonden.

“När vi åkte gummibåt över Turkiets hav till Samos i Grekland greps vi av Grekiska poliser. Poliserna kastade alla våra kläder i havet och gjorde små hål i vår båt.” Ali

“På kvällen satt vi i en båt. Vi åkte till Grekland. På vägen till Grekland fick vi problem med båten. En polisbåt kom och klippte sönder en del av motorn. Vi paddlade med händerna och fyra åror.” Hassan

Vi lever i en märklig tid. Framför våra ögon pågår en stor migrationsvåg av ensamma barn. Något liknande har inte hänt sedan de finska vinterkrigsbarnen kom till Sverige på 40-talet.

De barn, som utan föräldrar, nu flytt hit undan krigets fasor har gjort en annan resa. De kommer från länder vi inte vet mycket om. Vilka är dessa barn och ungdomar, vad tänker de på och hur är livet i Sverige? Vi har lärt känna och lyssnat till några av dem. De är alla från Afghanistan.

Hur deras berättelser kommit till och vad de har att säga kan man läsa i denna rapport, som summerar tre års projektarbete. Här kan man också få veta hur vi sökt arbetsformer som kan underlätta den svåra etableringsfasen.

Vid öppnandet av en utställning

Vi berör också det komplicerade i att återförenas som familj.

Vi vänder oss till alla som arbetar med barn, ungdomar och föräldrar. Men också till alla som är nyfikna på vad som sker i vår samtid.
Känns läsningen tung – bläddra vidare till pojkarnas berättelser och det öppnas en ny värld.

En av de unga sammanfattar vår tid tillsammans såhär:

– “Jag har fått hjälp, ni har fått hjälp, vi hade kul!”

Det är bara att instämma!

Vibeke Bing
Projektledare, folkhälsovetare
vibeke@vibekebing.se
076-6451147
0304-663396

Christina Spännar
Projektledare, sociolog
christina.spannar@telia.com
070-1450171
046-129249

Sammanfattning av projektet

Som broar över mörka vatten – ett integrationsprojekt har haft som övergripande syfte att stärka människor i övergångsskeden i livet. Målgrupper har varit nyblivna föräldrar, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt föräldrar som kommit till Sverige som flyktingar eller som anhöriginvandrare till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

De övergångsskeden som stått i fokus är att bli förälder och att migrera. I det senare fallet handlar det om att bryta upp från ett socialt sammanhang och finna sig till rätta i ett nytt. I migrationsprocessen ingår ofta också att återförenas som familj efter år av splittring.

Projektet kan liknas vid ett träd, Read the rest of this entry »

Obama overholder ikke principperne for “retfærdig krig”

Af Claus Kold

Claus Kold, TFF Associate

Reguleringerne af krigens vold finder man overordnet beskrevet i FN Pagten, Menneskerettighedserklæringerne og mere konkret i den Den Humanitære Folkeret, som består af fire konventioner og tre tillægsprotokoller.

Det er et område, hvor logik, politik og jura flyder sammen om at definere og forstå, hvad der sker på slagmarken. Retssubjektet i krig er ikke mennesker, men stater, der agerer politisk i et vilkårligt horisontalt forhold til andre stater. Stater fortolker omverden og handler på baggrund af forskellige kulturer, religioner, sprog, retstraditioner, økonomier og styreformer. Det kommer der mange misforståelser og konflikter ud af.
Problemet med disse reguleringer er – og det kommer næppe som nogen overraskelse – at de historisk sjældent overholdes. En del af krigens logik er, at hvis en stat er truet på livet, så kæmper den for sin overlevelse med de redskaber og våben, den har. Hvis den og dens ledere nedkæmpes og dør, er der jo alligevel ingen, der kan holde den ansvarlig for begåede grusomheder – ud over Gud, hvis denne da indgår i ligningen.

Der har, så længe krigen har eksisteret, både eksisteret forsøg på at legitimere og at begrænse krigens vold, for spørgsmålene hænger sammen.
Hvad angår legitimeringen af krig blev der især i forbindelse med ridderkorstogene opstillet regler, som skulle opfyldes for at en religiøs (kristen) krig kunne være retfærdig (jus ad bellum).

Just wars bestod af 5 principper, som skulle overholdes, hvis krig skulle være retfærdiggjort. Read the rest of this entry »

Sover du gott efter detta, Bildt?

Av Sören Sommelius

De svenska stridsflygplan som sattes in i Libyen borde användas till att också angripa mål på marken i offensiv krigföring. Det tyckte Folkpartiets militante ledare Jan Björklund, när den svenska insatsen i Libyen diskuterades i mars 2011.

Så blev det dessbättre inte. Men Sverige deltog, med brett parlamentariskt stöd, i ett krig som efteråt alltför lite har ifrågasatts. Sverige svarade för en fjärdedel av flygspaningen för att lokalisera bombmål.

Kriget kallades ”humanitär intervention” och genomfördes av Nato med stöd av FN-resolution nummer 1 973.

Men i själva verket var det inget annat än ett traditionellt kolonialkrig, sammanfattar den norske fredsforskaren Ola Tunander i sin bok Libyenkrigets geopolitik, som är en svidande genomgång av krigets förutsättningar och konsekvenser. Det här är en bok som politiker som Björklund och Bildt borde läsa. Om de gör det tvivlar jag på att de kommer att sova gott efteråt. Read the rest of this entry »

Fredsforskning i Danmark?*

Af Jan Øberg

I begyndelsen af maj begynder konkurrencen om 15 millioner kroner til udvikling af fredsforskning i Danmark. Enhedslisten og andre pressede på for at få nogle penge så der kunne skabes alternativer til den dansk militær interventionspolitik.

Baggrunden var desuden at Danmark jo er en hvid plet på fredsforskningens verdenskort. Read the rest of this entry »

Danmark for Fred Med Fredelige Midler

Af Jan Øberg

Et initiativ til grundlæggende forandring af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik

Motivering, formål og debatvejledning
Danmark for Fred med Fredelige Midler
Oprettet 14 February 2012

1) Dansk udenrigspolitik er blevet altfor voldsbetonet

I de sidste 20 år er dansk sikkerheds- og udenrigspolitik blevet orienteret mod voldsanvendelse i en grad, som vi både forundres og forstemmes over. Vi bombede i Jugoslavien i 1999, vi er i Afghanistan til ingen synlig nytte, vi var med endnu en folkeretsstridig krig mod Irak og optrådte som besættelsesmagt i 4 år og senest har hvert eneste medlem af Folketinget stemt for at Danmark deltog i bombningen af Libyen. En ny international opinionsundersøgelse viser at 37% af danskerne synes man skal bombe anlæg i Iran og 27% at der er brug for en troppeinvasion. Hvad er det for mentalitet og psykologi, hvad er det for viden denne militante opinion bygger på?

2) Alle partier for krig

Det var under en socialdemokratisk ledet regering, den “aktivistiske” volds-fremmende politik blev indledt, nemlig i Jugoslavien. Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories