Posts Tagged ‘alternative nobelpriset’

TFF PressInfo # 437 – Johan Galtung tilldelas fredspris i enlighet med Nobels testamente

Av Jan Öberg


På lördag den 2:a december 2017 tilldelas Johan Galtung det alternativa fredspriset, Folkets Fredspris i Enlighet med Nobels Testamente.Vem är Johan Galtung?
Född i Norge för 87 år sedan. Fredsforskningens mest innovativa och produktiva gestalt. Har varit professor på 50 universitet världen runt och fått 50 hedersdoktorat och priser. Rådgivare för många internationella organisationer, speciellt FN. Författare till 160 böcker inom bl a fred, säkerhetspolitik, våld, alternativt försvar, makrohistoria, matematik, fredsjournalistik, framtidsforskning, socialvetenskaplig metod, världsordning, ekonomi, vetenskapsteori.
Har medlat i och skapat fredsförslag beträffande 100 internationella konflikter – bl a Israel-Palestina, Mellanöstern som region, Nord- och Sydkorea, Ecuador och Peru, fd. Jugoslavien, Öst och Väst.
Skapade PRIO, fredsforskningsinstitutet i Oslo, och nätverket/universitetet Transcend.
Fortfarande globalt operativ – lever i Spanien, Japan och USA. Gift med Fumiko Nishimura.

Priset
Skapat som konstruktivt alternativ till det officiella Nobel-priset i Oslo, som i åratal har ignorerat Alfred Nobels testamente – dock inte för 2017 där ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ska få ta emot priset den 10:e december.
Det bestäms och delas ut av Fredsrörelsen på Orust, en liten förening på en liten ö i Bohuslän, västra Sverige – en förening som leds av två andra pionjärer inom fred, Erni och Ola Friholt, bägge också 80 år fyllda.
Med priset följer inga pengar utan kärlek och heder.

Bakgrund
Friholtarna och Orust-rörelsen har ett livslångt engagemang för ickevåld, global utveckling, kvinnors rätt, konst och poesi. Rörelsen representerar det bästa inom nordisk folkrörelseverksamhet och fred och står bakom Sveriges förmodligen bästa föredragsserie, i Henåns Kulturhus, med forskare, journalister, författare – alltid med humanistisk, globalt, kritiskt och konstruktivt perspektiv.
Dialog, inte konfrontation. Högt på intellektualism och integritet, lågt på populism, politisk korrekthet och sekterism.
Kort sagt, Nordens viktigaste fredsrörelse, en lokal-global rörelse helt i Gandhis anda med en rak linje tillbaka till Galtungs första bok från 1955, med filosofen Arne Næss,”Gandhis Politiske Etikk”.

Betydelse
Ingen som helst – om man ska tro svenska och utländska medier, men det ska man som bekant inte.
Men nog så betydelsefull i substansen – för forskning, fred, fri opinionsbildning och folkhemstradition – och som konstruktiv kommentar till dagens svensk-amerikanska säkerhetspolitik, som Nobel skulle ha beklagat djupt.
Kort sagt, för motståndets och alternativens etik.
Ett Nobelsk-Gandhianskt pris som ligger helt i linje med en annan norrman, Nordahl Grieg’s, formulering att ”Stilt går granaternas glidende bånd. Stans deres drift mot död, stans dem med ånd. Kringsatt av fiender, gå in i din tid.”

Ceremonin
Lördag den 2:a december på Svanviks gamla skola vid Stocken på Orust 10:00 med föredrag av Johan Galtung och Jan Öberg (om Galtung), musik, fackeltåg och 19:00 Nobel-bankett och utdelning av fredspriset.
Arrangeras med stöd av Orust Kommun och Sensus.

Kontakt
Ola och Erni Friholt på ernifriholt@tele2.se, tel +46 (0)304-51215 – eller
Jan Öberg på +46 (0)738 525200

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories