Archive for the ‘Norden as region’ Category

Norway 2050: An image

By Johan Galtung

In Oslo, 200 Years after the 17 May 1814 Independence Constitution

And why did that happen? The Treaty of Kiel 14 January 1814 between UK-Sweden of the anti-French Sixth Coalition and Denmark-Norway allied to Napoléon made Copenhagen cede Norway to Sweden.

And why did that happen? Because Russia with unspeakable suffering had won the 1812 war with Napoléon–that winner of battles and loser of wars; Waterloo 18 June 1815 was still far away. All described in one of the best books ever written, Leo Tolstoy’s War and Peace (1869); written, it has been said, as if Life were the author.

Norwegians used the time after the Treaty well for independence with a Constitution, before Sweden invaded and Norway capitulated: the Convention of Moss 14 August 1814. No Sweden-Norway under Stockholm, only a joint king and foreign policy, both Swedish; dissolved in 1905.

And how was the gratitude expressed to Russia and Russians?

Nothing; only the same paranoid fear of the big neighbor, never forgiving Russia for having been attacked by the Vikings, now more than a thousand years ago, presumably plotting the revenge ever since. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg
Dr.hc., direktör för TFF
4 maj 2014

Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk

• Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader.

• Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt.

• Omsvängningen till interventionism, militarism och USA/Nato på alla områden har planerats gradvis, i smyg och ohederligt – kort sagt på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

• Denna elit är mer lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.

• Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad.

Hur Sverige har förändrats

Sverige är inte längre neutralt och det är bara formellt alliansfritt; det finns ingen mer närstående bundsförvant än USA/Nato. Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982). Read the rest of this entry »

Som broar över mörka vatten – ett integrationsprojekt

Av Christina Spännar & Vibeke Bing

Kanske du associerar TFF med Jugoslavien, Burundi, Irak, Iran, ickevåld och fredsdebatt? Men vi har i tre år också arbetat med frågor kring integration med tonvikten lagd på ensamkommande barn från Afghanistan. Insatsen här har letts av författarna av denna projektsammanfattning.

Vi är stolta över att nu publicera bloggen Som Broar Över Mörka Vatten där allt material finns. Projektet har finansierats av Arvsfonden.

“När vi åkte gummibåt över Turkiets hav till Samos i Grekland greps vi av Grekiska poliser. Poliserna kastade alla våra kläder i havet och gjorde små hål i vår båt.” Ali

“På kvällen satt vi i en båt. Vi åkte till Grekland. På vägen till Grekland fick vi problem med båten. En polisbåt kom och klippte sönder en del av motorn. Vi paddlade med händerna och fyra åror.” Hassan

Vi lever i en märklig tid. Framför våra ögon pågår en stor migrationsvåg av ensamma barn. Något liknande har inte hänt sedan de finska vinterkrigsbarnen kom till Sverige på 40-talet.

De barn, som utan föräldrar, nu flytt hit undan krigets fasor har gjort en annan resa. De kommer från länder vi inte vet mycket om. Vilka är dessa barn och ungdomar, vad tänker de på och hur är livet i Sverige? Vi har lärt känna och lyssnat till några av dem. De är alla från Afghanistan.

Hur deras berättelser kommit till och vad de har att säga kan man läsa i denna rapport, som summerar tre års projektarbete. Här kan man också få veta hur vi sökt arbetsformer som kan underlätta den svåra etableringsfasen.

Vid öppnandet av en utställning

Vi berör också det komplicerade i att återförenas som familj.

Vi vänder oss till alla som arbetar med barn, ungdomar och föräldrar. Men också till alla som är nyfikna på vad som sker i vår samtid.
Känns läsningen tung – bläddra vidare till pojkarnas berättelser och det öppnas en ny värld.

En av de unga sammanfattar vår tid tillsammans såhär:

– “Jag har fått hjälp, ni har fått hjälp, vi hade kul!”

Det är bara att instämma!

Vibeke Bing
Projektledare, folkhälsovetare
vibeke@vibekebing.se
076-6451147
0304-663396

Christina Spännar
Projektledare, sociolog
christina.spannar@telia.com
070-1450171
046-129249

Sammanfattning av projektet

Som broar över mörka vatten – ett integrationsprojekt har haft som övergripande syfte att stärka människor i övergångsskeden i livet. Målgrupper har varit nyblivna föräldrar, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt föräldrar som kommit till Sverige som flyktingar eller som anhöriginvandrare till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

De övergångsskeden som stått i fokus är att bli förälder och att migrera. I det senare fallet handlar det om att bryta upp från ett socialt sammanhang och finna sig till rätta i ett nytt. I migrationsprocessen ingår ofta också att återförenas som familj efter år av splittring.

Projektet kan liknas vid ett träd, Read the rest of this entry »

TFF awarded the People’s Nobel Peace Prize

By Jan Oberg

TFF and its founders were awarded the People’s Peace Prize on December 7, 2013 by The Peace Movement at Orust, Sweden – the best in Scandinavia and one that has existed for over 30 years in an amazing public role and staunch adherence to the Gandhian/UN principle of creating peace by peaceful means.

Jan Oberg received the prize on behalf of the foundation at a seminar held at Orust about the Norwegian Nobel Committee’s ignorance – seen through its awards the last years – about the real meaning of Alfred Nobel’s will which you may read here.

While the text here is in Swedish enjoy the photos and get a sense of the lovely people, the atmosphere and the fabulous Nobel dinner.

While this prize is not accompanied by any money, we will that it has something the official Norwegian Nobel Prize does not have: decision-makers who know what peace is and what Alfed Nobel really intended.

Thank so very much for this great encouragement. We promise to continue on the road that is peace…

Stop giving the West a bad name!

By Johan Galtung

Milano

There it is, that fantastic duomo, the fourth in size in the Christian world, honoring their God, exuding self-confidence, and the beauty of the marble stones of the huge façade. Founded six hundred years ago, took five centuries to build, a marvel of engineering and architecture. A major concert with a choir does not manage to fill the inner space of the dome, but of the listeners, yes, with awe.

Conceived in the “dark ages” as those masters of cultural violence, our historians, call them, the “middle ages”, presumably between two “shiny ages”, the Roman Empire and Western colonialism, “modern times”. Will anything built today be visited by people in five hundred years, filling them with awe? Some banks, corporations? Some corrupted national assemblies? Some stadiums, shopping centers sloppily made, collapsing, built with no love, except for money? Some huge missile ramps to sow death and harvest hatred and revenge?

Do they ever think of that, the “leaders” in the most aggressive parts of the West, Anglo-America, UKUSAF–adding F for that center of “enlightenment” and “modernity”, France – do they think of the harm they do to all of us, in the West? To our past, to our legacy?

But soon it is over; they are losing Afghanistan and Iraq, Libya and Mali–no democracy, no economic growth, no human rights arising from the ashes of the most basic human right, to life, insulted. All over even mainstream media are filled with negativism; crying failure. Read the rest of this entry »

Balkan integration process in a global framework

By Johan Galtung

Keynote, European Center for Peace and Development, Beograd, 11 Oct 2013

The Balkan integration process within, and the global framework without, are both parts of the story of empires that come, leave deep and bloody faultlines within and without, and then decline and fall.

Thus, the Balkans were doubly divided in the 11th century by the schism between the Catholics and the Orthodox in 1054, following the 395 split between the Western and Eastern Roman empires, Rome vs Constantinople; and the declaration of war on Islam by Pope Urban II on 27 Nov 1095.

The two dividing lines intersect in Sarajevo, the Bosnia and Herzegovina-BiH Ground Zero for Euro-quakes. The Hapsburgs from Northwest annexed BiH in 1908, and a shot followed in 1914. The Ottomans from Southeast defeated the Serbs in 1397 and were defeated in the 1912 Balkan war, leaving Slavic and Albanian Muslims. A little later, 1918, the Hapsburgs also went the way of Roman and Ottoman empires: Decline and Fall; over and out.

The Soviets came, and went the same way in 1991; the US Empire is following – by 30 years? – meeting their fates, not in the Balkans but in Afghanistan where empires are said to come to die. Today the Balkans are run from Brussels; by the deeply troubled European Union with “high” representatives, and by NATO, led by a bankrupt country, right now ridden by government shutdown and the threat of default.

A four factor formula for positive peace indicates four tasks: Read the rest of this entry »

Civilization dialogue as a way of life

By Johan Galtung

Civilization: there are six sources of inspiration today, vying for the attention of a humanity looking for goals and means. Two of them are Western secular, liberal and Marxist, defining to a large extent the USA and the former Soviet Union, but not identical with them. Two of them are Oriental amalgams of civilizations, the Japanese Shinto-Confucian-Buddhist civilization, trying to be Western liberal, and the Chinese Daoist-Confucian-Buddhist civilization with strong elements of Western liberal and Western Marxist. And two of them are in-between: the Islamic and the Buddhist civilizations.[i]

Dialogue: it simply has to happen. Read the rest of this entry »

Competition and cooperation: Finland’s school system

By Johan Galtung

“The Secrets to Finland’s Success with School—and Everything”, The Atlantic (11-Jul-2013), has many messages to a US readership from that particular welfare state. One of them is a school system which ranks as one of the world’s best with no standard testing or South-/and East!/Asian “cramming”; limiting student testing to a necessary minimum; there is less emphasis on competition. And another, closely related, Finns have an incredible equality and very little poverty; an extremely low child-poverty rate. The two points are related.

The article, written by Olga Khazan, wisely points to smallness and high homogeneity as two factors underlying the “success”, also known to the other Nordic countries. However, as pointed out, there are “sizeable Swedish and Russian-speaking communities – the former ruling the country till 1809, the latter on till the Russian 1917 revolution–took time to even it out. What the article has not picked up is the closeness to that revolution, and its impact on the labor movements: lifting the bottom up for more equality is possible; education and health are basic tools; it is the task of the government; it requires planning; and, what USSR failed to pick up: it works better with democracy. Read the rest of this entry »

The Nordic countries in a world in crisis

By Johan Galtung

Talk at the Nordic Peoples’ Parliament in Jondal, Norway

Let us start with the crisis.

It is not a world crisis but a Western crisis. The root is simple: the Rest is catching up, and partly overtaking the West; China is catching up, and partly overtaking the USA–recovering from the blow received around 1500 from the Portuguese and the English destroying 1,000 years of buddhist-muslim trade from East China to Somalia via the rest of Asia; ending in Macao-Hong Kong (there are no Chinese enclaves in Portugal-England).

The West is outcompeted. The crisis is partly economic and partly a desperate Western effort, indeed Obama’s effort, to cling to hegemony. Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories