Posts Tagged ‘al-Nushra’

TFF PressInfo # 410: The meaninglessness of war: Aleppo Photo Series # 6

By Jan ObergLund, Sweden – March 24, 2017
Can the almost total destruction of Eastern Aleppo be used constructively? 


Only if we are willing to ask and dialogue about this: 


Why does the world go on investing US$ 2000 billion annually in warfare and US$ 30 in all the UN does – only to create destruction of people, places, past and future?


How absurd, how meaningless – indeed how far must it go to destroy the West itself – before we learn to conflict intelligently?


The Meaninglessness Of War by Jan Oberg on Exposure

•


I’ve see much destruction during my work in conflict zones the last 25 years. But nothing compares with Aleppo and the destruction of Syria and its people.

Nothing – absolutely nothing – can justify this barbarian process, not even an alleged dictatorship and ruthless regime policies. 


We must learn from Aleppo and all the other places:


– to hate violence and war, not each other;

- to stop siding with some presumed good violence that shall combat evil violence because there is no (good) violence that is better than dialogue;


– to criminalize arms trade to conflict zones and never let a private arms trader or goverment at large when they profit and make peace impossible;


– to learn the tools of conflict-resolution and do what we have all promised to do: struggle first for peace by peaceful means as stated in the UN Charter.


• 


My photo series “The Meaninglessness of War: Aleppo” aim to encourage you to think deeply – much deeper than siding with one or the other side. 


We need a tectonic shift in the theories and practises of international politics and conflict management. ASAP.


Otherwise the rest will one day be just that: Silence. 


A global Aleppo.


Side instead with peace, decency, truth and humanity. And learn your Gandhi and other wise thinkers. Get out of the box! The group think! 


And the future of the world will be so much more promising. Even bright.

The Meaninglessness Of War: Aleppo

All the photo series at Exposure.

Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017

Inspelningen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vittnesrapport från Aleppo
60 min.

Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien
45 min.

Bakgrund
10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen.

Moderator
Anders Björnsson, författare

Datum
Lördag 25 februari kl. 14-16, Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm

Arrangörer
Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront – Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

Jan Öberg rapporterar
– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – en mindre del ifrån luften.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och uttryckte tacksamhet över regeringens och ryssarnas insatser.

Öbergs fotoberättelser
Se också Jan Öbergs fotoserier med bakgrunds- och förklarande text här.

TFF PressInfo och andra artiklar – av vilka många handlar om Syrien – finns på TFF:s blogg här.

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories