Archive for the ‘Birgitte Rahbek’ Category

Vesten bør reagere på Irans åbne vindue

Af Birgitte Rahbek

Trykt i Kristeligt Dagblad 11. juli 2014

Birgitte Rahbek

Lige fra den syriske krigs begyndelse har det været et standende emne, om krigen kunne vindes – og dermed standses – ved at sende våben til oprørerne eller ved at gribe ind med flyveforbudszoner eller direkte intervention. På et meget tidligt tidspunkt gjorde NATO det klart, at en intervention ikke kunne komme på tale; det er der megen fornuft i, bortset fra at det måske havde været klogere ikke at sige det højt, for det fremmede ikke just det syriske regimes fredsvilje.

I mellemtiden har den overvejende holdning været, at Vesten hverken kan eller skal gribe ind, og at vejen til en fredelig løsning går gennem forhandlinger. FN har to gange sat erfarne diplomater til at føre forhandlingerne, men uden at de har kunnet komme igennem med en fredsplan, især fordi der blandt vestlige ledere og mellemøstlige autokrater hersker en stærk uvilje mod at forhandle fred med fjenden, som i denne forbindelse – ud over den syriske præsident og hans klan – har været Iran og Rusland. Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories