Försvarsministern, ÖB och informationen

Av Erni & Ola Friholt
TFF Associates

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Mikael Bydén hävdar i sin DN-artikel den 15 maj att det finns uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till höstens militärövning Aurora 17, den största övningen på 24 år, med deltagande av sex NATO-länder och Finland.

Artikeln visar verkligen risken för desinformation i våra media.
Författarna talar om ett hotfullt och rustande Ryssland. Om NATO har de inga farhågor. Detta är uppseendeväckande, då de faktiska styrkeförhållandena pekar i motsatt riktning.

Enligt det av svenska staten sponsrade forskningsinstitutet SIPRI är NATOs samlade rustningsbudget 881 miljarder dollars, och ökande, medan Rysslands rustningsbudget uppgår till 66 miljarder dollars, och minskande. Ryssland har alltså mindre än en trettondel av NATOs resurser. Omvänt är NATO mer än tretton gånger starkare än Ryssland.

Vad gäller aggressiv framtoning har NATO de senaste tjugosex åren efter Warszawapaktens upplösning flyttat fram sina positioner och baser från västra Europa ända till Rysslands gräns mot Estland, Lettland och Litauen, och via Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien starkt närmat sig Ryssland och förhandlar sedan 2014 med Ukraina, där man redan är verksam.

NATOs tidigare etableringar i Norge, Turkiet, Afghanistan och Centralasien, tillsammans med USAs baser på Diego Garcia, i Sydkorea, Filippinerna, Stilla havet och minst femhundra baser till runtom i världen, kan knappast te sig hotade av Ryssland.

Samtidigt har Ryssland behållit sina två flottbaser utanför landet, nämligen i Syrien och Sevastopol på Krim, en bas som hotas av Kievregimens närmande till EU och NATO, varför Ryssland utnyttjade krimbefolkningens uttalade önskan att återförenas med Ryssland.

Den annekteringen kan inte sägas förklara försvarsminister Hultqvists och ÖB Bydéns påstående att Östersjöregionen därigenom skulle vara hotad.

De talar också om rysk aggression mot Ukraina men bortser från att Kievregimen inledde fientligheter genom att förbjuda den ryska minoriteten i öster att använda ryska språket officiellt, förbjöd dessutom deras politiska partier och därmed också val till egna styresmän.

Slutligen startade Kiev militär attack i april 2014 mot sin egen befolkning i öster, något som fortsatte under Poroshenko från 30 juni samma år. Sådant brukar NATO åberopa för sitt ingripande, men denna gång fördömde man det ryska stödet i öster. Enligt OSSE gick inga ryska styrkor över gränsen.

Talet om rysk aggression är tvivelaktigt och kan inte motivera talet om ryskt hot i Östersjöområdet.

Det är däremot väl känt att USA placerat 330 marinsoldater i Norge och motsvarande styrka i Polen och förbereder styrkor i Baltikum. Sammantaget tycks det vara NATO som är aggressivt och Ryssland på defensiven.

Därmed faller hela behovet av stärkt försvar av Sverige via värdlandsavtal och övningar med NATO-länder.

Försvarsministern och ÖB är själva de som sprider den desinformation de nämner i sin artikel. Varje välinformerad svensk bör kunna inse detta och undra över innebörden av deras hotfulla yttrande att ”sådan aktivitet kommer att bemötas”.

Är demokratisk debatt redan avskaffad?

ERNI & OLA FRIHOLT
Fredsrörelsen på Orust

One Response to “Försvarsministern, ÖB och informationen”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories