Archive for the ‘Foreign and security politics’ Category

Marshallöarna utmanar kärnvapenstaterna

Av Gunnar Westberg

Marshallöarnas utrikesminister Tony de Brum berättade vid den pågående förberedelsekommitténs möte (Prep Com) i FNs-högkvarter i New York, den 28 april till 9 maj 2014 om avtalet mot kärnvapen, NPT, i New York, om sina upplevelser av kärnvapenprov:

Jag har varit vittne till kärnvapenexplosioner och mina minnen från Lipiep-atollen i norra Marshallöarna är starka. Jag bodde där som pojke under de 12 åren som kärnvapenproven pågick. Jag minns det bländande vita ljuset från Bravo-sprängningen på Bikini-atollen år 1954, tusen gånger starkare än den över Hiroshima.

Marshallöarna utsattes för 67 kärnvapenprov mellan 1946 och 1958, motsvarande 1,6 Hiroshima-sprängningar varje dag I tolv år. Följderna finns kvar hos oss som en börda som ingen nation, ingen befolkning, skulle behöva bära.

Marshallöarna förvaltades vid tiden för kärnvapensprängningarna av USA under FN-mandat. Nu är landet självständigt med namnet Republiken Marshallöarna, som omfattar ett stort antal öar med en befolkning av totalt endast 60 000 personer. Landet ar ett avtal med USA som bl a innebär att USA står för försvar och vissa sociala tjänster.

Marshallöarna tar nu strid för att inget land i världen skall utsättas för kärnvapen, inte testsprängningar men framför allt inte kärnvapenkrig. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg
Dr.hc., direktör för TFF
4 maj 2014

Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk

• Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader.

• Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt.

• Omsvängningen till interventionism, militarism och USA/Nato på alla områden har planerats gradvis, i smyg och ohederligt – kort sagt på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

• Denna elit är mer lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.

• Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad.

Hur Sverige har förändrats

Sverige är inte längre neutralt och det är bara formellt alliansfritt; det finns ingen mer närstående bundsförvant än USA/Nato. Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982). Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Sweden – no longer a force for good

Sweden’s elite more loyal with NATO, the US and EU than with its people

By Jan Oberg

May 2, 2014

• Over the last 25-30 years Sweden’s military, security and foreign policy elite has changed Sweden’s policy 180 degrees.

• These fundamental changes were initiated by the Social Democratic government under Goran Persson and foreign minister Anna Lindh and have been carried through virtually without public debate.

• The rapproachment with interventionism, militarism and US/NATO in all fields has been planned, incremental, furtive and dishonest; in short, unworthy of a democracy.

• This elite is more loyal with Brussels and Washington than with the Swedes.

• If your image of Sweden is that it is a progressive, innovative and peace-promoting country with a global mind-set and advocate of international law, it is – sad to say – outdated.

How Sweden has changed

Sweden is no longer neutral Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Kosovo 15 years later, a personal memory and a word about free research

By Jan Oberg

Lund, Sweden March 24, 2014

Media with a pro-Western bias usually remind us of 9/11 based on a victim narrative. We just passed 3/20 – the 11th Anniversay of the war on Iraq. Every year they forget 10/7 (Afghanistan) and 3/24, the destruction of Serbia-Kosovo in 1999.

What to do when NATO’s raison d’etre – the Warsaw Pact – had dissolved? Answer: Turn NATO into a humanitarian bombing organisation which in – fake – Gandhian style could say: We are bombing for a higher ethical humanitarian purpose to save lives and on this exceptionalist moral high ground we ignore international law.

Kosovo 15 years later

Kosovo remains a unique result of propaganda and mass killings to produce and independent state without a UN Security Council mandate – which doesn’t prevent Western politicians from teaching Russia international law these very days.

If Kosovo, why not Tibet, Taiwan, the Basque country, Korsica, Kurdistan, Palestine, or Crimea? The answer is: Kosovo was exceptional. But why? Oil and gas, perhaps, see later… Read the rest of this entry »

Humorous nonviolent actions

By Majken Sørensen

Photo Jonas Jonzon

During martial law in the early 1980’s in Poland, graffiti in favour of the illegal trade union Solidarity was quickly painted over by the authorities. This left “blobs” on the walls, so that everyone knew that this was covered graffiti. Activists who identified with a new group called Orange Alternative started to work on these “blobs” by giving them arms and legs so that they became little elves. According to Kenney, who has written about the Orange Alternative and its place in the fall of the communist regimes in central Europe, elves made passers-by “consider the point of the struggle over wall space, and wonder why little elves were threatening to the communists”.(1)

Several years later, the elves came to life at an Orange Alternative happening on Children’s day, 1 June 1987, one of the happenings which became what Kenney calls a “catalyst” for the Orange Alternative. An invitation to the happening was distributed at schools and universities around the city of Wroclaw, and almost 1,000 young people showed up. There they got a red cap, and then they were elves.

Since it was Children’s day, the elves handed out candy to people, danced and sang children’s songs. When the police started to take some of the elves to the police cars they followed without protesting, kissing the police and throwing candy out through the windows. Then the crowd started to shout “Elves are real”. Accounts of this surreal celebration of Children’s day went around Poland in the underground press, providing new images of what protest could look like. (2)

Are activists more creative now?

Sometimes I hear people say that there is so much more humour and creativity in activism now than there was previously. Maybe they are right, but I’m not convinced. The more you start to look for humour and talk to experienced activists about it, the more your will find, also 40 years ago. However, humour is fleeting and difficult to catch. Read the rest of this entry »

Nya hot ökar risken för krig mot Iran

Av Sören Sommelius

EU förbjuder all oljeimport från Iran, och Iran hotar med att som svar blockera all trafik av olja genom Hormuzsundet. Till TT uttrycker utrikesminister Carl Bildt viss skepsis inför beslutet, risken är att vi ”glider in i en konfrontation som ytterst kan sluta i krig – och dit vill ingen”.

På sin blogg Alla dessa dagar är Bildt ännu mera kritisk till sanktionerna, som han menar möjligen kan påverka Irans ekonomi men knappast landets politik.

Men varför deltar Sverige då i beslutet?? Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories