Posts Tagged ‘interventionism’

Controlling ISIS without bombing

By Jonathan Power

A Western viewpoint (courtesy of Aubrey Bailey): “Some of our friends support our enemies, and some of our enemies are our friends, and some of our enemies are fighting against our other enemies whom we want to lose, but we don’t want our enemies who are fighting our enemies to win.

If the people we want to defeat are defeated they might be replaced by people we like even less. And all this was started by us, the West, invading a country to drive out terrorists who weren’t actually there until we went to drive them out”.

Those are the conundrums that President Barack Obama and his Western and Arab allies are facing in trying to defeat ISIS.

Well, if the saying that “My enemy’s enemy is my friend” is an Arab one then the West has its: “When you are in a hole stop digging”.

The hole digging has been going on since President Jimmy Carter, persuaded by his National Security Advisor, Zbigniew Brzezinski, provided sophisticated armaments to the Mujahidin fighting the invading Soviet army in Afghanistan back in the 1980s. Not surprisingly the arms of the Mujahidin fell into the hands of the resurgent Taliban which protected Al Qaeda. Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg
Dr.hc., direktör för TFF
4 maj 2014

Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk

• Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader.

• Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt.

• Omsvängningen till interventionism, militarism och USA/Nato på alla områden har planerats gradvis, i smyg och ohederligt – kort sagt på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

• Denna elit är mer lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.

• Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad.

Hur Sverige har förändrats

Sverige är inte längre neutralt och det är bara formellt alliansfritt; det finns ingen mer närstående bundsförvant än USA/Nato. Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982). Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories