Posts Tagged ‘terrorists’

Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017

Inspelningen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vittnesrapport från Aleppo
60 min.

Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien
45 min.

Bakgrund
10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen.

Moderator
Anders Björnsson, författare

Datum
Lördag 25 februari kl. 14-16, Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm

Arrangörer
Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront – Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

Jan Öberg rapporterar
– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – en mindre del ifrån luften.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och uttryckte tacksamhet över regeringens och ryssarnas insatser.

Öbergs fotoberättelser
Se också Jan Öbergs fotoserier med bakgrunds- och förklarande text här.

TFF PressInfo och andra artiklar – av vilka många handlar om Syrien – finns på TFF:s blogg här.

TFF PressInfo: It’s doable: Peace Israel-Palestine (1)

By Jan Oberg, TFF director

Jan Oberg

Lund, Sweden July 25, 2014

Violence is a dead end

Look at the violence in Gaza today, DR Congo (6 million dead), Iraq, Libya, Afghanistan, Somalia etc: Isn’t it obvious that the world needs a completely new approach to conflicts?

We’ll never rid the world of conflicts, conflicts is part of human and social life. Conflict-prevention is a meaningless term.

But we can rid the world of most of its violence. If we want, if we educate each other and if economic and other interests stopped supporting killing as a tool in conflict-management.

Unrealistic? Hopelessly idealistic? Well, look at the places above and try to find the realism and hope there.

Look at the conflict not at the parties and the violence

It requires almost no intellectual effort to take sides in a conflict between A and B. If both parties use violence, that means endorsement of the violence – the justification both need: “They threaten and kill us, therefore we threaten and kill them.”

Those who support a conflict party who use violence also support violence. As long as violence continues, there will be no process towards peace – only more hate, traumas, suffering, wish for revenge and destruction.

Violence – not the conflict – becomes the main thing and tit-for-tat the rule of the game, with an increase in the violence for each round. Scorpions in a bottle, feeding each other.

Both those who are outside a conflict and debate it – for instance, 99% of the media debates – and the conflicting parties on the ground feed on violence. If A did not use violence against B, how would B justify its own killings?

Gaza today – both parties lose

This is where we are in Gaza today when reports tell that around 800 civilians have been killed without any positive effect, both losing.

It’s not about evil, it’s about desperation coupled with traumas coupled with a lack of insight and education.

This wrong-headed attitude is indicative of conflict and peace illiteracy: among the parties, our media and our decision-makers. Innocent people on both or all sides normally pay the price for it.

The world needs a completely different approach. It’s embedded in the UN Charter and called peace by peaceful means. Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories